تبلیغات
شبكه Network شبكه Network - عملکرد هر یک از لایه های مدل مرجع OSI
 

عملکرد هر یک از لایه های مدل مرجع OSI

نویسنده: mahbod tarang

 

لایه Physical ( لایه اول )
□ کابل ها ، کانکتورها ، ولتاژها ، نرخ انتقال داده
□ ارسال اطلاعات به صورت مجموعه ای از بیت ها

لایه Datalink ( لایه دوم )
□ انتقال مطمئن داده از طریق محیط انتقال
□ آدرس دهی فیزیکی و یا سخت افزاری ( MAC ) ، توپولوژی شبکه
□ فریم ها در این لایه قرار دارند.

لایه Network ( لایه سوم )
□ ارائه ارتباط و مسیر انتخابی برای دو سیستم
□ حوزه روتینگ
□ پاسخ به سوالات متعددی نظیر نحوه ارتباط سیستم های موجود در سگمنت های متفاوت شبکه
□ آدرس های مبداء ، مقصد ، Subnet و تشخیص مسیر لازم
□ پروتکل های IP و IPX در این لایه استفاده می گردند .

لایه Transport ( لایه چهارم )
□ در ارتباط با رویکردهای متفاوت حمل داده بین کامپیوترهای میزبان
□ حمل مطمئن داده
□ ایجاد ، مدیریت و خاتمه مدارات مجازی
□ تشخیص و برطرف نمودن خطاء
□ تقسیم داده به فریم و نسبت دهی یک دنباله عددی مناسب به هر یک از آنان
□ پروتکل های TCP، UDP و SPX در این لایه قرار دارند .

لایه Session ( لایه پنجم )
□ ا یجاد ، مدیریت و خاتمه ارتباط برقرار شده بین برنامه ها

لایه Presentation ( لایه ششم )
□ ایجاد اطمینان لازم در رابطه با قابل استفاده بودن داده برای سیستم دریافت کننده
□ فرمت داده
□ ساختمان های داده
□ توافق در رابطه با گرامر انتقال داده برای لایه Application
□ رمزنگاری داده

لایه Application ( لایه هفتم )
□ ارائه سرویس های شبکه به برنامه ها ( نظیر پست الکترونیکی ، ارسال فایل ها و ... )
□ تشخیص زمان لازم به منظور دستیابی به شبکه

 

() نظرات